ESP Wiki is looking for moderators and active contributors!

Patent Absurdity/Svenska (Swedish)


>=Översättning / Translation #1= (Information in English will follow)

Detta är en färdig översättning som jag gjorde ovetandes om att nedanstående hade påbörjats. Ladda ned här: Svenska undertexter i .srt-format

Om ni hittar några fel så rätta till och ladda upp någonstans, och ändra denna sida. Undertexten är licensierad under CC-BY. Alternativt kan ni mejla mig era förslag och förbättringar på: martin810907 (snabel-a) gmail (punkt) com

Efter förslaget på förstasidan så har jag omlicensierat undertexten under CC BY 3.0, dvs tagit bort NC och SA från licensen.

/Martin Karlsson 213.80.109.159 21:03, 19 April 2010 (UTC)

In English:

This is a complete translation made unbeknownst there actually was other attempts made in translating it into swedish. Download from: Swedish subtitles in .srt format

Should you find errors please make corrections and reupload it somewhere. It's under the following license: CC-BY You can also e-mail me your contribution or improvements at: martin810907 (at) gmail (dot) com

Following the suggestion on the front page I've relicensed the subtitles under CC BY 3.0, ie removed NC and SA from the previous license.

Översättning / Translation #2 (Work in process)

Notice

This is a translation made by a native Swedish speaker. I know mathematics and programming. Most parts of the US court system is unknown to me, so I probably made some pretty gracious mistakes there. I don't think I'll have time to work on this anymore. Feel free to improve! I place everything under CC-AT 3.0 (or later). /Anders

Translated

[0:02 - 0:06] [Washington D. C. 9 November, 2009]

[0:09 - 0:15] [Dessa människor har samlats för att höra debatten i det första programvarupatentfallet i den högsta domstolen på nästan 30 år.]

[0:14 - 0:16] (Unidentified röst?): Kan ni presentera er och stava era namn?

[0:15 - 0:17] (Unidentified röst?): Ditt namn och stavning och titlar och sådant?

[0:17 - 0:21] Bilski: Jag heter Bernie Bilski, BILSKI

[0:23 - 0:30] Warszaw: Rand, RAND, Warszaw, WARSAW

[0:31 - 0:32] (Unidentified röst?) Kan ni att berätta kortfattat vad ni uppfunnit?

[0:33 - 0:58] Rand: Uppfinningen är en säkrad energiräkning, som är som en budgetproposition utan en sann op (?), Och det är en metod för att gardera båda parterna i en transaktion. Så för att ge energikonsumenterna en säkrad energiräkning, finns det en hel del mekanik som involverar finansiella transaktioner mellan energikonsumenter och energileverantörerna.

[0:59 - 1:03] [Dessa män hoppas på att få ett patent på en affärsmetod kring råvarusäkring] TAG

[1:03 - 1:07] Rand: Och det, i ett nötskal, är vad uppfinningen handlar om. Det är en metod att generera säkrade räkningar för konsumenterna och även skydda energiföretagens inkomster.

[1:13 - 1:16] [Resultatet av fallet kommer att få genomgående konsekvenser för programvara]

[1:17 - 1:48] Dan Ravicher (Public Patent Foundation): Bilski-målet är, någon har sökt patent på en affärsmetod eller programvara och att patentverket nekade det. Nu är det denna person som väcker åtal mot patentverket, och säger: "Ni måste ge mig patentet." Detta fall handlar om vad är det som menas med en patenterbar "process". Och eftersom mjukvarupatent faller i kategorin av processer - de inte är maskiner, och inte en sammansättning av materia, vilka är några av de andra kategorier av saker som är patenterbara - det här fallet kommer att fastställa vad patenterbar process innebär.

[1:47 - 1:53] [Patenterad orimlighet - hur mjukvarupatent bröt systemet...]

[1:52 - 1:57] (oidentifierade röst?): Vad säger domare Roberts? Han sa, du vet, i grunden handlar ditt patent om människor som lyfter luren och ringer andra människor.

[1:57 - 2:28] J. Michael Jakes (ombudet TAG för Bilski): Det kan förenklas till att täcka utförandet av vissa handlingar, men det är mer än så. Det har att göra med att sälja en vara till ett fast pris till en part, försäljning till en annan part till ett annat fast pris och att identifiera kontraproduktiva riskpositioner. När man tittar på påstående fyra i patentet - vi har något som heter påståenden för att beskriva vad uppfinningen verkligen är - det finns en lång matematisk formel där inne - som inte finns i naturen eller någonstans i litteraturen - som mycket uppfinningsrika människor kom på.

[2:28 - 2:41] Ben Klemens - författare, "Matematik du inte kan använda": En gång i tiden var matematik inte är patenterbar, men nu är den det. Och vi kan ha någon som Bilski som kommer in och säger: "Jo, du vet, jag har jobbat hårt med den här matematiska ekvationen och därför borde jag ha ett patent på den här informationsbearbetningsmetoden."

[2:42 - 2:45] (oidentifierade röst?): Du nämnde i ditt påstående att det finns en mycket lång beräkning.

[2:45 - 2:46] Jakes: Det finns det.

[2:46 - 2:50] (Unidentitified röst?): Tycker du att en kraftfull beräkning eller god matematik är en grund för ett patent?

[2:50 - 2:51] Jakes: Ja, det är det.

[2:51 - 3:02] Ben Klemens: Den grundläggande processen för att skriva programvara är, du tar en bred algoritm av något slag. Något sätt att behandla abstrakt data och sedan sätter du (TAG?) variabelnamn på det.

[3:02 - 5:07] Ben Klemens (?): Så för vår första härledning, låt oss börja med en enkel matris, en tabell med värden. Vi skriver ner medelvärdet för varje kolumn: 1 Mu, Mu 2, Mu 3. Och vi ska definiera Y som X minus Mu för varje kolumn. Nu, om vi har någon annan faktor X, kan vi ta X punkt S och hitta projektionen av X i denna rymd. Detta kallas singulärvärdesuppdelningen. Nu, här är tricket, här är den stora delen. Låt oss nu säga inst ... Låt oss säga att den första raden är X1 likamed sexualitet. Låt oss säga att X2 är: Äger du katter? Och X3 är likamed tillgivelse TAG.

Ok, så nu kommer vi också säga att, låt oss ta en vektor J1 för Jane, Janes svar på denna enkät. Låt oss säga J2 är Joes svar. Nu ska vi göra samma projektion som vi gjorde tidigare.

Vi kommer att ta J1 punkt S och subtrahera det med J2 punkt S.

Vi hittar alltså avståndet mellan dessa punkter, något som vi kallar "kompabilitet". Och med enkla tricket har vi härlett patent nummer 6 735 568. Tricket, skillnaden från vår tidigare härledning, med singulärvärdesuppdelning, var att vi hade abstrakta nummer. Vad killarna i eHarmony gjorde för att få detta patent var att tilldela namn till våra variabler. Så istället för en abstrakt X1 har vi "sexualitet". Istället för en abstrakt X2 har vi "en förkärlek för katter". Och genom att göra dessa tilldelningar, genom att namnge variabelnamnen på detta sätt kunde de ta ett abstrakt begrepp och förvandla det till en patenterbar maskin.

[5:07 - 5: 46] Ben Klemens (?): Vad vi vill göra, enligt cheferna för våra patentinstitutioner, är att dela upp matematiken i så många bitar som möjligt, dela ut bitarna och säga, om du gör principialkomponentanalys, eller om du multiplicerar matriser för till exempel datingsajter, den biten ger vi till eHarmony. Om det är för aktier vi ger det till State Street. Och så vidare. Och det vi ger ut är i princip ensamrätt att använda matematik, att använda en naturlag, oavsett sammanhang. Och vad vi får i utbyte är i stort sett ingenting.

[5:46 5:48] [Hur kom vi till denna punkt?]

[5:47 - 5:52] Mark Webbink - Central for Patent Innovation: Ett patent är ett statligt bidrag, och i USA mynnar den ur konstitutionen.

[5:53 -6:08] Dan Ravicher: Grundarna skrev en bestämmelse för att bevilja exklusiva rättigheter till uppfinnare i vår konstitution. Tanken var att det var viktigt för att belöna personer som gjort tekniska framsteg som skulle gynna samhället.

[6:09 - 6:12] [Patent Act - Federal Hall - 10 April 1790, En handling för att främja utvecklingen av användbara verk]

[6:12 - 6:20] Webbink - New York Law School: De rättigheter som beviljas är inte rätten att göra det som de uppfann, men rätten att hindra andra från att göra det.

[6:20 - 6:35] Eben Moglen - Software Freedom Law Center: Så tanken var, du har en maskin eller en sak, som inte tidigare har beskrivits i någon litteratur, och som ingen utbildad mekaniker kunnat lista ut hur man gör med hjälp av vad som beskrivs i litteraturen, och för det får du ett patent.

[6:35 - 6:45] Webbink: Grunden som avgör vad som är patenterbart har fortsatt att utvecklas under de senaste 200 ären av vår nations existens.

[6:46 - 6:56] Moglen: År 1953 förändrades patentlagen av kongressen för att lägga till orden "eller behandling" till ordet "produkt" för att beskriva vad som kan patenteras.

[6:56 - 6:58] [Patentlagen - Federal Hall - 10 April 1790: En lag för att främja utvecklingen av användbara verk.]

[6:58 - 7:04] [Patentlagsändring - Capitol Building - 19 juli, 1952: Tillsammans med "maskin","tillverkning" och "sammansättning av material", lades "process" in som patenterbara föremål.]

[7:04 - 7:18] Kongressen som gjorde det tänkte helt enkelt på processer för industriell tillverkning, processer som producerade något i andra änden. Häll flytande glas på smält tenn och det kommer att bli plat eller liknande.

[7:19 - 7:35] Webbink: Och det är osannolikt att någon tänkte på "process" vid denna tid i form av programvara, eftersom vi inte hade tillämpningar av programvara förrän flera år efter den senaste översynen av patentlagen.

[7:36 - 7:37] [Patentlagsändring - Capitol Building - 19 juli, 1952: Tillsammans med "maskin","tillverkning" och "sammansättning av material", lades "process" in som patenterbara föremål.]

[7:37 - 7:47] [Gottschalk v. Benson - Supreme Court - 1972: Försvararnas TAG metod för att hexadecimalt förvandla en serie av matematiska beräkningar eller mentala steg utgör inte en patenterbar "process" i den mening som avses i patentlagen.]

[7:45 - 7:53] Dan Bricklin - det första kalkylbladet för PC:n: I slutet av 70-talet tolkades patentlagen så att man inte kunde patentera programvara. Det ansågs vara en matematisk algoritm eller naturens lag.

[7:53 - 7:54] [Gottschalk v. Benson - Supreme Court - 1972: Försvararnas TAG metod för att hexadecimalt förvandla en serie av matematiska beräkningar eller mentala steg utgör inte en patenterbar "process" i den mening som avses i patentlagen.]

[7:55 - 8:01] [Parker v. Flook - Högsta domstolen - den 22 jun 1978: En matematisk algoritm är inte patenterbar om dess tillämpning är inte nyskapande]

[8:01 - 8:10] Moglen: Rättsvärlden förändrades. Miljön blev helt annorlunda i och med vissa beslut av högsta domstolen i fall som Diamond v. Diehr.

[8:11 - 8:36] Karen Sandler - Software Freedom Law Center: Den patentsökande kom in med en ny process för att bota gummi. Temperaturens precision och noggrannhet är avgörande för att bota gummi, och uppfinningen som patenterades i detta fall var en algoritm för att bevaka en termometer i processen och avgöra när gummit ska avlägsnas och kylas.

[8:37 - 8:47] Richard Stallman - Free Software Foundation: Och de sa att processer för att bota gummi är patenterbara, det finns inget nytt med det, det faktum att de använder en dator i genomförandet av det bör inte ändra på någonting.

[8:47 - 8:48] [Parker v. Flook - Högsta domstolen - den 22 jun 1978: En matematisk algoritm är inte patenterbar om dess tillämpning är inte nyskapande]

[8:48 - 8:55] [Diamant mot Diehr - Högsta domstolen - den 3 mar 1981: Mekanismen för en maskin är patenterbar, oavsett om den kontrolleras av en människa eller en dator]

[8:56 - 9:17] Mishi Choudhary - Software Freedom Law Center: Högsta domstolen klargör att du inte kan patentera programvara, eftersom det bara är en uppsättning instruktioner eller (?) Och abstrakta naturlagar eller algoritmer är inte i sig själva patenterbara i USA. Men, hur som helst, sedan kom inrättandet av appellationsdomstolen för Federal Circuit. TAG

[9:17 - 9:52] Moglen: Problemet som ska löses börjar i någon mening med det faktum att domarna alltid hatat patentmål. Och anledningen att domarna hatar patentmålen är att en ensam domare -- en advokat som ägnat sitt liv åt tvister -- i ett patentmål blir tvungen att lära sig detaljerad fakta om hur målarfärg tillverkas, hur datorer fungerar eller hur radiokanaler arbetar. Det är som upplagt för att göra bort sig.

[9:53 - 9:54] [Diamant mot Diehr - Högsta domstolen - den 3 mar 1981: Mekanismen för en maskin är patenterbar, oavsett om den kontrolleras av en människa eller en dator]

[9:54 - 10:00] [Inrättande av USA:s appellationsdomstol - Federal Circuit - den 2 apr 1882: Inrättande av USA:s appellationsdomstol för Federal Circuit]

[9:59 - 11:04] Moglen: Kongressen försöker ändra systemet där patentmålen avgörs. Men istället för att ändra vem som prövade fallen, lämnade kongressen kvar den icke specialicerade domaren som ansvarig för prövningen. Och sedan skapades en ny appelationsdomstol som kallas Federal Circuit vars jobb var att höra alla prövningar av patentmål. Denna domstol fylldes snabbt upp med patentadvokater. Och patentadvokaterna skapade lagen i appelationsdomstolen som alla domare som fortfarande var tvungna att icke-specialiserade beslut, vilket de vara rädda för. Naturligtvis blev Federal Circuit ett ställe som älskade patent och dess chef domare Giles Rich, som blev mycket, mycket gammal och dog nästan 100 år gammal, var en man som särskilt älskade patent på allt möjligt.

Federal Circuit, under ledning av Giles Rich, tolkade om den ursprungliga meningen om uttalandet kring fallet Diamond v. Diehr och kom till slutsatsen att programvara i sig själv kunde patenteras.

(...)

[16,27 - 17:45] RMS: Låt oss föreställa oss ett 1700-tal där Europas regeringar hade beslutat att "främja" utvecklingen av symfonisk musik (eller som de trodde främjade) med ett system med musikaliska idépatent, vilket innebär att vemhelst som kunde beskriva en ny musikalisk idé i ord skulle kunna få ett patent, vilket skulle vara ett monopol på denna idé, och då kunde han stämma någon annan som genomförde den idén i ett musikstycke.

Ett rytmisk mönster skulle kunna patenteras eller en sekvens av ackord eller en uppsättning instrument använda tillsammans eller vilken någon idé som helst som går att beskriva i ord. Nu, tänk dig att det är 1800 och du är Beethoven och du vill skriva en symfoni. Du kommer att finna det svårare att skriva en symfoni som du inte kan bli stämd för, än att skriva en symfoni som låter bra.

Eftersom för att skriva en symfoni och inte bli stämd, blir du tvungen att leta igenom tusentals musikaliska idépatent. Och om du klagade över detta, att detta var i vägen för din kreativitet, skulle patentinnehavare säga: "Åh, Beethoven, du är bara avundsjuk för att vi kom på dessa idéer innan dig. Varför ska du stjäla våra idéer?"

[17:46 - 18:10] Ciaran O'Riordan, End Software Patents: Människor har gjort musik i tusentals år. Det fanns aldrig något behov av patent inom musikområdet. Och sedan datorindustrin har gjort programmering möjligt har människor utvecklat programvara. Ända sedan starten. Det fanns aldrig ett behov av att ha programvarupatent på detta område, för att verksamheten skulle ske.

[18:11 - 18:49] Moglen TAG (?): Allt vi gjorde innan 1981 hade patent inget att göra med. Klipp och klistra, den inbäddade linjalen i ordbehandlingen, radbrytning - en hel del av de saker som verkligen är viktiga och vi tar för givet och som är mycket, mycket mer nyskapande på många sätt än många patent som vi har i dag, eftersom patent kan på några mycket, mycket små saker, och det är så lagen fungerar. Dessa saker hände, vi hade stora framsteg utan patent.

[18:50 - 19:17] Robert Tiller - Red Hat: en av världens mest respekterade datavetare Donald Knuth har sagt att om mjukvarupatent hade varit tillgängliga i 1960 och 70 när han gjorde sitt arbete, så är förmodligen fallet att datavetenskap inte skulle vara där det är idag. Det skulle blivit ett hinder på uppfinnande, som allvarligt kunde ha förhindrat den typ av tekniska lösningar som vi tar för givet idag.

[19:17 - 19:28] Moglen: En programmerare som skriver ett långt programm kan tänkas behöva kontrollera om 500 eller 1000 olika tekniker är patenterade. Det finns ingen möjlighet att hon skulle kunna göra detta.

[19:28 - 19:43] Ravicher: Patentverket utfördar hundratals mjukvarupatent hela tiden. Varje tisdag utfärdar de 3 500 patent, och ett stort antal av dessa rör programvara. Det är omöjligt att gå igenom alla dessa patent varje vecka för att säkra sig om att man inte begår intrång.

[19:43 - 20:31] Sandler: Det finns en bestämmelse i de amerikanska patentlagarna som straffar skyldiga till patentintrång hårdare om de kan visas gjort intrång avsiktligen. Så om du visste om ett patent och du begick intrång på den, bör du få ett strängare straff än om du inte visste om det. Men vad detta leder till är denna situation där det är oönskvärt att följa vilka patent har beviljats, och vilka nya uppfinningar som har gått genom patentsystemet. För om du läser varje patent, eller om det finns bevis som visar att du har läst patent, då är du skyldig till uppsåtligt intrång. Du kände till patentet men du gjorde intrång ändå. Och straffet är tredubblat skadestånd.

[20:31 - 20:40] Oidentifierat röst (?): Ett antal av personerna som la fram dokument i detta fall har föreslagit att programvara borde tas bort från föremål som är patenterbara. Kan du kommentera det?

[20:40 - 20,54] Jakes: Ja, jag håller naturligtvis inte med om detta, och jag tror inte att programvara någonsin bör tas bort. Det är en av våra stora resurser för tekniska innovationer i detta land. Och att komma med ett test som på något sätt skulle eliminera programvara skulle, tror jag, vara en katastrof för ekonomin.

[20:55 - 20:57] [Skulle det verkligen?]

[20:55 - 21:40] James Bessen - författare, "Mark och jag uppskattar, bortsett från läkemedel och kemikalier, att patent agerar som en 10% eller 20% skatt. Tänk dig en liten utvecklare som utvecklar någonting. Någonstans på vägen blir han tvungen att betala denna skatt. Varje litet företag inom programvara jag känner till, en del -- när de varit med ett par år och kommit in på marknaden -- då hävdar någon att de gör intrång på patent. De får några stora problem. De känner sig ofta tvungna att själva söka patent för defensiva ändamål. Så all denna verksamhet är en skatt. Det är något som inte hjälper dem uppfinna. Det är en onödig verksamhet.

[21:41 - 21:43] [Best Practical]

[21:41 - 22:49] Jesse Vincent - Best Practical: Det vi i huvudsak gör är ett felrapporteringssystem som heter RT, eller Request Tracker. Så det är kundmottagning, kundtjänst, bugtracking, nätdrift, vad som helst där man har massor av uppgifter som behövs hållas reda på. Du vill veta som som hänt, vad som inte hänt, vem som gjort det, vem som inte gjort det - när. Det är en slags uppumpad kom ihåg-lista, utformad för en hel organisation. I stort sett allt är öppen källkod eller fri programvara, under någon licens. Vi får klienter som vill lägga till avskrivelser till våra standardkontrakt, eller vill att vi ska skriva under deras. Och det säger att, i sedvanlig juridisk rappakalja, vi ska gottgöra dem och skydda dem och betala deras domstolsavgifter och offra vår förstfödda ifall något händer. Ifall någon upptäcker att vår programvara bryter mot ett patent, kränker någon annans patent. Det är väldigt väldigt, väldigt sällan att vi undertecknar något som har den typen av paragrafer i den, men det slukar massor av pengar i rättsliga avgifter.

[22:49 - 23:02] Michael Meurer - författare, "Patent Failure": Titta på de innovativa människorna inom programvara, i ICT, och ställ frågan: "Skulle de vara ha det bättre om patentsystemet avskaffades?" Svaret är troligen ja.

[23:03 - 23:37] Bessen: Vem drar nytta? Patentjurister, nummer 1. Nummer 2, har du ett litet antal så kallade troll drar nytta, men det är inte säkert att ens de flesta av dem gör några stora pengar. Du ser mer nyligen, under de senaste 4-5 åren, företag som Intellectuel Ventures och hedgefonder som förvärvar stora volymer av dessa skräppatent och använder dem för att extrahera 1 000 000 000-tals dollar från företag. De gynnas, de skulle kunna vara de största mottagarna.

[23:38 - 23:51] Ravicher: Du vet, det finns mycket skrivet under de senaste åren om skadan som orsakas av programvarupatent. Och vi tror att det finns ett politiskt inflytande i patentverket för att få dem att bromsa utfärdandes och börja ge avslag. Och det är vad resulterade i Bilski-fallet.

[23:52 - 23:59] [In re Bilski - Federal Circuit - 30 Oktober 2008: Uppfinningar måste "knytas till en viss maskin" eller förändra något. "Användbara, konkreta och påtagliga resultat" av State Street är otillräckligt.]

[24:00 - 25:13] Ravicher: Det största, första, artikeln handlade om patent på Blackberry. Där alla kongressens representanter hade sina Blackberry-telefoner, och det finns ett företag som heter NTP som stämde tillverkaren av Blackberry, och sa att alla Blackberry-telefoner utgjorde intrång på deras patent. NTP var ett slags företag som bara var en person. De skapade inte några produkter eller tjänster själva. Så fick det stor uppmärksamhet: det var i Wall Street Journal, i Washington Post. Och kongressmänniskorna var verkligen upprörda över att de kunde förlora sina Blackberry-telefoner och att de kanske inte skulle kunna kommunicera effektivt. Och så som orsakade en hel del uppmärksamhet. Sedan kom alla dessa patent på bankmetoder och bildhantering för checkar, som dessa patentinnehavare har hävdat mot banksektorn. Och banksektorn hade ett stort inflytande på Capitol Hill. Så de har gått ner dit och sagt: "Hör på, denna typ av patent vållar oss massor av skada." Sedan kan du lägga till hela detta fenomen med patent-troll i östra Texas, där små patentinnehavare stämmmer stora IT-företag som Google, Microsoft, IBM och Hewlett-Packard. Alla dessa företag har även de inflytande över lagstiftningen. Och de har sagt: "Denna typ av patent orsakar verklig skada för vår verksamhet. De kostar oss arbetstillfällen, ökande priser på varor och tjänster som vi erbjuder våra kunder, och ni måste göra något åt det.

Not yet translated

This is machine translated text! It's awful Swedish!

[25:13 - 25:14] [In re Bilski - Federal Circuit-30 Oktober 2008: måste Uppfinningar knytas till en viss maskin eller förändra något. "Användbara, konkret och påtagligt resultat" av State Street är otillräcklig.]

[25:14 - 54:20] [Bilski v. Kappos - Supreme Court - 2010: Högsta domstolen får bekräftar sitt tidigare beslut om att vägra mjukvarupatent, eller vägra att avgöra denna fråga.]

[25:21 - 26:06] Peter Brown - Free Software Foundation: Den situation vi befinner oss i är att den lägre instansen, är Court of Appeal i Federal Circuit, huvudsakligen en domstol för patent, som prövar patentmål. Och detta är första gången som Högsta domstolen har tagit upp att omfattningen av (25:39 "patenterbarhet" (?)). Och bestämt detta test som genomfördes av lägre instans inte prata (?) Till mjukvarupatent. Och så finns det praktiskt taget en 20-årig historia av mjukvarupatent beviljas på grund av lägre instans. Och så hoppas vi att Högsta domstolen reda upp röran att de lägre domstolarna skapats och restamp (?) Den myndighet, som i princip säger att man inte kan ha mjukvarupatent.

[26:07 - 26:29] Joe Mullins - IP Law & Business Magazine: När du såg de argument som väckts av Bilski advokat - Patent styrelsen är i någon mening en organiserad lobby, och det expamds dess ämne som är tillgänglig för patenteras: det är i deras intresse. Och det är klart att detta var frustering för några av domarna. Vissa av dem var frustrerade över hur dyrt patenterbart föremål har blivit.

[26:29 - 26:34] (ung man med glasögon (?)) Jag menar de verkar ganska avvisande till tanken att man kunde patentera denna idé.

[26:36 - 26:51] Jakes: Jag tror att människor har svårt att komma över tanken att du kan få ett patent på hedging råvarurisk. Men om man verkligen tittar på fordringar, och titta på vad som finns därinne är det en process, och det är inte annorlunda än någon annan process. Det bara kan vara att det är inte så att de tänkte på patent i det förflutna.

[26:52 - 27:11] Peter Brown: Vi är uppmuntrade av kommentarerna från domarna, som visade att de var skeptiska och som föreslog att de förstått att mjukvaran är lite mer än en rad åtgärder som kan skrivas ut som matematisk formel eller skrivas ut på ett papper eller som - som nämndes av en av domarna - skrivs ut på en skrivmaskin.

[27:12 - 27:23] Mullin: Mjukvarupatent, på ett allmänt ändamål dator, har aldrig uttryckligen godkänts av domstolen. Och domstolen har också visat inte räds att vända regler som innehas för en mycket lång tid.

[27:23 - 27:29] (off röst eller Mullin CTD (?)): klart att de trodde att framställarna här försökte få patent på något mycket grundläggande, vissa grundläggande former av mänsklig verksamhet.

[27:29 - 27:35] [Mer än 200'000 mjukvarupatent har beviljats i USA]

[27:36 - 27:41] [Programmerare få det allt svårare att skriva program kommer de inte riskerar att bli stämd för]

[27:42 - 27:46] [Tänk dig nu ...]

[27:44 - 27:57] [Beethovens femte symfoni - från 27:46 med poäng]

[27:58 - 28:00] [Patent etiketter på poängen för "crescendo" och "grupp 3 åtta-anteckningar]

[28:00 - 28:04] [Beethovens femte symfoni med poäng]

[28:04 - 28:08] [[Patent etiketter på poäng för "Piano dynamik" "Kvartal vila" "fjärdedelsnot i C3"]

[28:08 - 28:14] [Beethovens femte symfoni med poäng]

[28:14 - 28:34] [[Patent etiketter på poängen för "Sforzando", "Major tredje", "Tied halv-not", "tremolo", "horn i E-flat"

[28:35 - 28:42] [Poäng: Regi, sköt och redigerad av: Luca Lucarini. Producerad av Jamie King. Animationer: Christopher Allan Webber. Ljudmix: Matt Smith]

[28:43 - 28:48] [Copyright 2010 Luca Lucarini. Denna film är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Inga bearbetningar 3,0 licens (eller senare version). http://patentabsurdity.com.

[28:49 - 28:54] [stöd av ett stipendium från Free Software Foundation och som möjliggjorts genom associerat medlemskap för Free Software Foundation http://www.fsf.org]