ESP Wiki is looking for moderators and active contributors!

Patent Absurdity/Lietuvių (Lithuanian)

[0:02 - 0:06] [Vašingtonas, 2009 lapkričio 9 d.]

[0:09 - 0:15] [Šie žmonės susirinko išklausyti argumentų pirmojoje per paskutinius 30 metų programinės įrangos patentų byloje JAV aukščiausiame teisme]

[0:14 - 0:16] (Nežinomas balsas): Gal norite prisistatyti ir patikslinti savo vardų rašybą?

[0:15 - 0:17] (Nežinomas balsas): vards, jų rašybą, titulus ir kitas gerybes?

[0:17 - 0:21] Bilski: Aš - Bernie Bilski, B I L S K I

[0:23 - 0:30] Warsaw: Rand, R A N D, Warsaw, W A R S A W

[0:31 - 0:32] (Nežinomas balsas) Trumpai apibūdinkite, ką jūs išradote?